In mijn vorige Blog hebben we gezien hoe je ervoor kunt zorgen dat je begrijpt wat waarde toevoegt voor de klant. Hiervoor heb ik de Theory Of Constraints (TOC) aangehaald. Dit is een eerste goede stap in het toepassen van Lean thinking. Lean thinking is een manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen, waarbij verspillingen worden geëlimineerd.  Door de klant centraal te stellen, creëer je maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen minimale inspanning. De Lean filosofie is ontstaan in de industrie bij Toyota en is later doorgevoerd in andere sectoren en disciplines zoals de IT en Marketing en Sales.

Bij klantgericht denken gaat het om de kunst van “rethinking value”. Het gaat erom te doorbreken wat producenten gewend zijn te maken en consumenten gewend zijn te krijgen. Om zo’n doorbraak te maken is het noodzakelijk de dialoog aan te gaan met de consument en naar het totale product of dienst te kijken door de ogen van de klant. Verkoop geen auto maar biedt persoonlijk vervoer aan of verkoop een luisterervaring in plaats van een CD. Lean thinking staat aan de basis van de huidige disruptieve veranderingen. Zo kunnen nieuwe producten geïntroduceerd worden die beter passen bij de behoefte van de huidige consument.

Een ander principe van Lean thinking is het elimineren van “waste”. Het elimineren van “waste” zien we ook terug in TOC. Bij het elimineren van “waste” gaat het erom overbodige kosten te reduceren. Dit kan bereikt worden door flexibele en kort-cyclische ontwikkeltrajecten te creëren waarbij de klant van het begin tot het eind betrokken wordt. Hierdoor worden uitgebreide en aaneengesloten ontwikkeltrajecten vermeden.

Dit brengt mij bij de Lean Startup-methode van Eric Ries. In dit perspectief is vooral het concept van een Minimaal Levensvatbaar Product (MLP) uit de Lean Startup zeer waardevol voor innovatie. Met een MLP ontwikkel je je product tegen minimale kosten en risico. Het MLP ga je zo vroeg mogelijk testen met potentiële klanten om zo snel mogelijk te leren.

Een goed voorbeeld van een MLP is de conciërge methode. Bij de conciërge methode ga je benodigde functionaliteit niet gelijk ontwikkelen. In plaats daarvan benader je de early adopters met eenvoudig materiaal zoals een video, mockup of een onepager. Je verzameld vervolgens hun feedback. Met deze feedback ga je het concept aanpassen en testen voordat je je stort in lange ontwikkeltrajecten. Je test dus het product al voordat het gereed is. Hierdoor krijg je tevens al inzicht in de vraag naar je product.

Het voorbeeld van de startup Bungalow geeft aan dat ze veel eerder feedback zullen krijgen en veel tijd kunnen besparen door het hanteren van de conciërge methode. In dit voorbeeld had Bungalow zich 3 maanden tijd kunnen besparen door het eenvoudig plaatsen van een verzoek op hun site om te bellen in plaats van het ontwikkelen van een complex boekingssysteem.

Hiermee heb ik een aantal uiterst effectieve manieren beschreven waardoor je als bedrijf ervoor zorgt om continue en klantgericht te innoveren. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat succesvol innoveren zorgt voor duurzame groei van omzet en winst. Uiteindelijk komt het erop aan om de juiste match and growth te vinden.